A. Joosten, Sociaal Pedagisch Med.:

Respect voor mezelf, door duidelijke keuzes te maken, waardoor ik weet en voel dat ik mijn doel behaal.