Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor bezoekers

 1. Beheer
  De website www.definest.nl staat onder beheer van Definest.
  De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terecht bij Definest.
  De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.
 3. Disclaimer
  Definest is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
  Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De privacyverklaring voor klanten is een aanvulling op de privacyverklaring voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Definest.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Definest kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  a. Het verwerken van de bestelling.
  b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van activiteiten en mogelijkheden waarvan Definest denkt, dat haar klanten kunnen blijven groeien en ontwikkeling, privé, zakelijk of op school.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Definest zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven.
 3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Definest verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Definest kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Definest voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Definest met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Definest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Definest.